Justering i regulering av fisket etter makrell i 2022

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i dag 26. oktober 2022:

  • For fartøy med ringnottillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,4 tonn.
     
  • For små ringnotfartøy gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,4 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.

Henvendelser: Magnus Falnes Hole, 986 85 418

Oppdatert: 26.10.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen