Yrkesfiske

Nyheter

Fiskeriaktivitet i kart

Alle norske fiskebåter som driver ervervsmessig fiske, må rapportere fiskeriaktivitet og fangst på havet.

Fremstillingen av disse dataene i kart viser hvor og når det drives fiskeri, hvilke redskapstyper som brukes og hvilke arter som blir fanget.

I kartverktøyet vises fiskeriaktivitet fra norske fartøy over 15 m fra 2011 til i dag.

Etter hvert som sporing innføres obligatorisk også for fartøy under 15 meter, vil også disse dataene inngå i fremstillingen.