Thomas Amble

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon systemutvikling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Teamleder Team Fiskeri Register (Kjøper, Kvote, Fartøy, Fisker, Turist- og fritidsfiske)