Stenging av tre områder på Ullsfjorden, Vengsøyfjorden og Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Ullsfjorden

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 48,0 minutter.

2.  Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 00,7 minutter.

3.  Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 06,2 minutter.

4.  Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 54,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Vengsøyfjorden

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 24,2 minutter.

2.  Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 24,2 minutter.

3.  Nord 69 grader 49,3 minutter. Øst 018 grader 38,1 minutter.

4.  Nord 69 grader 48,5 minutter. Øst 018 grader 38,1 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Malangen

Fiskeridirektøren stenger også med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 24,9 minutter. Øst 018 grader 22,4 minutter.

2.  Nord 69 grader 30,6 minutter. Øst 018 grader 20,2 minutter.

3.  Nord 69 grader 30,6 minutter. Øst 018 grader 25,7 minutter.

4.  Nord 69 grader 24,9 minutter. Øst 018 grader 27,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Ullsfjorden

Situasjonskart (pdf, 135.4 kB)

Fangstjournal (pdf, 63.1 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 46.5 kB)

Vengsøyfjorden 

Situasjonskart (pdf, 150.8 kB)

Fangstjournal (pdf, 56.5 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 45.5 kB)

Malangen 

Situasjonskart (pdf, 93.9 kB)

Fangstjournal (pdf, 59.2 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 46.3 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 01.11.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen