Stenging av et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 026 grader 55,0 minutter.

2.  Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 48,0 minutter.

3.  Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 58,0 minutter.

4.  Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 027 grader 05,0 minutter.

5.  Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 027 grader 02,2 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter 

Vurderingsgrunnlag

Fangsjournal

Oversiktskart stengt område

Situasjonskart

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 21.10.2021