Stenging av et område på Nordmannvika i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Nordmannvika i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Nordmannvika i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 34,5 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.

2.  Nord 69 grader 40,7 minutter. Øst 020 grader 24,4 minutter.

3.  Nord 69 grader 40,7 minutter. Øst 020 grader 28,8 minutter.

4.  Nord 69 grader 34,5 minutter. Øst 020 grader 23,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 81.0 kB)

Fangstjournal (pdf, 76.2 kB)

Situasjonskart (pdf, 87.6 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 25.10.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen