Stenging av et område på Kjøtta i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kjøtta i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Kjøtta i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 68 grader 50,0 minutter. Øst 016 grader 48,0 minutter.

2.  Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 44,7 minutter.

3.  Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 50,0 minutter.

4.  Nord 68 grader 51,5 minutter. Øst 016 grader 55,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal (pdf, 92.7 kB)

Situasjonskart (pdf, 144.3 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 80.7 kB)

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 04.11.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen