Stenging av et område på Hinlopen, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Hinlopen, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hinlopen, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 018 grader 24,00 minutter.

2. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 018 grader 22,20 minutter.

3. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.

4. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Hinlopen, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Hinlopen, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 79° 34,26’      E 018° 24,00’
  2. N 79° 41,90’      E 018° 22,20’
  3. N 79° 41,90’      E 019° 50,60’
  4. N 79° 34,26’      E 019° 50,60’

then to posistion no 1.

Bakgrunnsdokumenter 

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal

Situasjonskart

Oversiktskart - stengt område

Henvendelse: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 18.10.2021