Opphevelse av delkvoteenhet for alle fartøygrupper som fisker etter nordsjøsild i britisk sone i 2022

Fiskeridirektøren har besluttet å oppheve delkvoteenheten for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone for følgende fartøygrupper:

  • Fartøy med ringnottillatelse
  • Små ringnotfartøy
  • Trålgruppen

For kystfartøygruppen oppheves maksimalkvoten i britisk sone.

Endringene har virkning fra og med i dag 3.november 2022.

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Henvendelser: Magnus Falnes Hole 98685418

Oppdatert: 03.11.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen