Økte kvoter konvensjonelle havfiskefartøy som fisker sei nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene til 750 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy som fisker sei med garn nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Øystein Hermansen

Oppdatert: 13.10.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen