Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut.

  • Torsketrålerne gis et maksimalkvotetillegg på 145 tonn. Dette innebærer maksimalkvoter på 650 tonn hyse pr. kvotefaktor.
  • Seitrålerne gis et maksimalkvotetillegg på 60 tonn. Dette innebærer maksimalkvoter på 275 tonn pr. fartøy.
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis et makismalkvotetillegg på 75 tonn. Dette innebærer maksimalkvoter på 325 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Kjetil Øvregaard Østebø 900 638 39 / 456 01 167

Oppdatert: 21.10.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen