Justeringer i kvoter for lukket gruppe og SMÅ ringnotfartøy i fisket etter makrell i 2021

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i dag 22. oktober 2021:

  • For små ringnotfartøy økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget til 0,7 tonn.
     
  • For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 84,432 tonn.
     
  • For fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde på eller over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget til 15,0 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.

Henvendelser: Ida K.O. Flaageng, 980 88 595

Oppdatert: 22.10.2021