Åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjene i Lyngenfjorden

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Lyngenfjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Den midlertidige åpningen avgrenses mot øst og sør med rette linjer mellom følgende posisjoner:

Linjer mot øst:

1.       N 70°02,3’ E020°47,3’

2.       N 69°59,6’ E020°37,2’

3.       N 69°53,5’ E020°33,0’

Linje mot sør:

4.       N 69°50,0’ E020°31,0’

5.       N 69°50,0’ E020°21,4’

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Nye fjordlinjer 09.11.22 (docx, 492.8 kB)

Oppdatert: 09.11.2022