Posisjonsrapportering

Posisjonsrapportering (også kalt sporing) innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.

I henhold til internasjonale avtaler er det flaggstaten som har ansvaret for å etablere en sentral for mottak, kvalitetssikring og eventuell videresending av posisjonsrapporter til andre kyststaters nasjonale overvåkingssenter (Fisheries Monitoring Center, FMC). Norge har sitt overvåkingssenter i Fiskeridirektoratet i Bergen.

Etter forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske-og fangstfartøy,   § 7  og jf. § 9 skal norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av bestemmelsen sende automatiske meldinger om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet med den frekvens og innhold som fremgår av § 8 .

Kravene til posisjonsrapporteringsutstyr fremgår av § 3 jf. forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr .

Flaggstatsprinsippet

Det såkalte «flaggstatsprinsippet» er det bærende prinsipp for all elektronisk rapportering. Det innebærer at flaggstaten har ansvaret for å videresende posisjonsrapporter til kyststatens fiskerimyndigheter. For utenlandske fartøy vil fiskerimyndighetene i fartøyets flaggstat sørge for å oversende posisjonsrapporter til norsk FMC når dette landets fartøy oppholder seg i norske farvann.

Posisjonsrapportering gjelder for

 • norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter
 • norske fiske- og fangstfartøy på eller over 12 m i et gitt område i Skagerrak
 • alle fartøy på eller over 12 m som fisker i EU-farvann
 • utenlandske fiskefartøy på 24 meter og over når de oppholder seg i norske farvann

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Tillatt sporingsutstyr for posisjonsrapportering

 • AIS: Anteo-RE AIS300; Anteo AS
 • Inmarsat-c: Alle sendere fra Thrane&Thrane; TT3020C og nyere utgaver (tillatt frem til 1. januar 2022)
 • Inmarsat-c: Alle sendere fra Furuno; Felcom 12 og nyere utgaver (tillatt frem til 1. januar 2022)
 • Iridium: sender fra CLS (Telemar Norge AS) Triton
 • Iridium: sender fra Polaris Electronics AS (Telemar Norge AS) SIRIUS One
 • Iridium/GPRS: sender fra Dualog Fisknett AS; Fangstr
 • Iridium/GPRS: sender fra EMA (Radio Holland Norway AS) BlueTraker
 • Iridium/GPRS: sender fra ServiceSoft (Brommeland Elektronikk AS) LookOut
 • Iridium/GPRS: sender fra Agiltech (Telemar Norge AS) OmniCom

Hvem kan montere sporingssutstyr

Fiskeridirektoratet har autorisert installatører til å foreta montering av utstyr på fartøy. Dette er installatører som er godkjent som leverandører av tillatt sporingsutstyr.

Oversikt over godkjente installatører

Skjema for å søke om autorisasjon som VMS-installatør

Installatørens oppgaver

Installatøren installerer utstyret og melder fra til Fiskeridirektoratet om dette på egne skjema for sporing av fartøy.

Skjema for å melde til Fiskeridirektoratet – se under Installasjon

Søke om å slå av sporingsutstyret

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å slå av sporingsutstyret.

Dersom skipperen får skjemaet i retur godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.

Skjema for å søke om å slå av utstyr - se under Fartøy