Rapportering på havet

Norske fiske- og fangstfartøy skal rapportere fangst og aktivitet på havet gjennom elektronisk rapportering og posisjonsrapportering (ERS og VMS). Det skal bidra til kunnskap om hvor vi fisker og hva, og at høstingen er bærekraftig, lønnsom og lovlig.