Nyheter

Mange beslag i felleskontroll på Vestlandskysten

07.05.2021

I perioden 1.-5. mai gjennomførte Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) felles kontroll fleire stader på kysten utanfor Bergen. Resultatet er nokså nedslåande og store mengder reiskap er beslaglagt og fleire forhold er meldt til politiet.

Effektiv kontrolloffensiv under torskefisket i vinter

06.05.2021

Under årets vinterfiske etter torsk har Fiskeridirektoratet hatt en betydelig større tilstedeværelse, både på sjø og land, enn tidligere år. Det er ikke avdekket mange ulovligheter, noe som indikerer at tilstedeværelse har god effekt, noe også fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er tydelig på.

Økte torskekvoter i den minste kystfiskeflåten

06.05.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke kvotene i fisket etter torsk nord for 62°N. Det for å legge til rette for at fartøy i den minste kystfiskeflåten kan utnytte årets tildelte kvoter bedre.

Hausting av raudåte i 2021

28.04.2021

Det har i seinare tid vorte klart at det i forkant av 2021-sesongen var behov for endringar i både prøvetakingsprotokollen og i reguleringsføresegna for fartøy som har løyve til å hausta raudåte i medhald av kommersielle konsesjonar.

Klargjøring om samfiske

20.04.2021

Fiskeridirektoratet har fått en del henvendelser om samfiske, og det er flere som ikke har fått med seg reglene for å kunne drive samfiske. Her kommer derfor en klargjøring av reglene.

Hurtighøring om ny blåkveitestart

20.04.2021

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.