Nyheter

Hurtighøring om ny blåkveitestart

20.04.2021

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.

Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?

19.04.2021

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00 og lytt til debatten om framtidens fiskerikontroll. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Lofotforskrifta er oppheva – fisket greit gjennomført

15.04.2021

Den lokale forskrifta som regulerer fisket i Lofoten vart oppheva ved midnatt mellom 15. og 16. april. I år har Fiskeridirektoratet hatt ein eigen kontrolloffensiv i torskefisket i nord og inspektørkorpset kan melde om at fisket har gått greit for seg.

Økt kontroll under årets tobisfiske

14.04.2021

Årets fiske etter tobis starter 15.april. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Norges Sildesalgslag vil med bakgrunn i Nasjonal Strategisk Risikovurdering følge årets fiske tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst.

Webinar om framtidens fiskerikontroll

08.04.2021

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til åpent webinar om framtidens fiskerikontroll onsdag 28. april. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering?