Nyheter

Har anmeldt Pelagia

01.09.2021

Fiskeridirektoratet region Sør har politianmeldt Pelagia på bakgrunn av forholdene som fremkom under straffesaken mot deres tidligere daglige leder. 

Kurs for fiskerikyndige

01.09.2021

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.