Blir stresset av folk

Hvis folk holder god avstand til hvalrossen Freya, vil ikke farlige situasjoner oppstå. Det betyr at man ikke bør bruke lette båter, kajakker, sup-brett o.l. i Frognerkilen eller andre steder der hvalrossen er. Fredag formiddag er direktoratet på plass med fartøyet «Rind» og kan dermed bidra til at folk ikke kommer for nær.

Fiskeridirektoratet ser på løsninger for å beskytte både mennesker og dyr, og slik hindre at farlige situasjoner oppstår. Dette må publikum hjelpe oss med, og den aller beste måte å gjøre det på er å holde god avstand til hvalrossen, minst 10 meter. Man bør ikke gå i lette båter, kajakker, sup-brett o.l. i Frognerkilen eller andre steder der hvalrossen er.

En hvalross trenger 18-20 timer hvile i døgnet. Når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.

Flytting og andre tiltak

Fiskeridirektoratet forbereder mulig flytting av dyret. Vi er i kontakt med fagfolk, blant annet på Havforskningsinstituttet, for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Detaljene er vi ikke ferdige med å utrede. Det kommer mer informasjon når eventuell flytteprosess er avgjort.

I mellomtiden kan det selvfølgelig hende at hvalrossen har bestemt seg for å dra et annet sted. Da vil vi uansett være forberedt hvis den skulle skape problemer andre steder.

Vi har daglig kontakt med Oslo kommune om tiltak i Frognerkilen, og kommunen har innført egne tiltak. Fredag formiddag vil vi være på plass med fartøyet «Rind» og slik kunne informere og bidra til at folk ikke kommer for nær.

Ansvar for fredet sjøpattedyr

Fiskeridirektoratet har forvaltningsansvar for sjøpattedyr, men vi har ikke myndighet til å innføre tiltak på land. Derfor samarbeider vi godt med kommuner, havnevesen og andre.

Hvis det kommer til at dyret må avlives, er dette vårt ansvar i samarbeid med veterinær fra HI.

Hvalrosser er ville, fredede og rødlistede dyr. Det betyr at avliving er siste mulighet. For å kunne avlive, må det være fare for liv og helse. Hvis folk holder avstand, oppstår ikke farlige situasjoner, det blir ikke fare for liv og helse og Freya må ikke avlives.

Oppdatert: 21.07.2022