Beredskapen er klar

Hvalrossen Freya er sist observert av politiet i Frognerkilen tirsdag. Vi oppfordrer folk til å ta hensyn og holde avstand.

I samarbeid med politiet følger vi utviklingen av situasjonen fortløpende. Tiltaket om flytting kan bli aktuelt om situasjonen tilspisser seg.

Avliving er uaktuelt

Hvalrosser er ville, fredede og rødlistede dyr. Det betyr at avliving er siste mulighet.

Det er viktig at folk holder avstand for ikke å fremprovosere farlige situasjoner. Når ville dyr føler seg truet, kan de angripe. 

Hvis det kommer til at dyret må avlives, er dette vårt ansvar i samarbeid med veterinær fra Havforskningsinstituttet.

Ikke forstyrr hvalrossen 

Fiskeridirektoratet har et nasjonalt ansvar for sjøpattedyr, blant annet med tanke på dyrevelferd. Vi ønsker også å bidra med opplysning til publikum slik at de kan forholde seg på sikker avstand.

Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av når hun hviler. Det er derfor sterkt frarådet å bade, gå i kajakk eller lignende i området en observerer henne.

Bilde av hvalross hvilende på ribb.
Sist observert i Frognerkilen tirsdag (Bildet er tatt i Snarøykilen) Foto: Fiskeridirektoratet
Oppdatert: 26.07.2022