Nyheter

Storaksjon mot kongekrabbeomsetning

22.10.2021

I 2021 har Fiskeridirektoratet hatt en egen kontrollkampanje rettet mot ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Nå er siste del av aksjonen i ferd med å avsluttes, og det er gledelig å slå fast at det så langt ikke er avdekket ulovlig omsetning av kongekrabbe.

Det koker om kokfisken

22.10.2021

Fiskeridirektoratet vil som kjent iverksette prosesser for å rydde i praksis rundt bruk av såkalt heimfarfisk eller kokfisk.

Flere unge og kvinnelige fiskere

21.10.2021

Det var en økning på 60 helårsfiskere i fjor. Over halvparten av disse var kvinner. Antall unge helårsfiskere har også økt hvert år siden 2014.

Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner

06.10.2021

Fiskeridirektoratet lyser ut inntil to nye reketråltillatelser. Formålet med de to nye reketråltillatelsene er å bidra til at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff.

Forskningskvoter for 2022

04.10.2021

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist er 31.10.2021.