Nye retningslinjer for turistfiske av kongekrabbe

Turistbedrifter/reiselivsbedrifter som har søkt om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2020 har mottatt vedtak om dette.

Ny sjanse til sommeren

Bedrifter som ikke sendte inn søknad innen 18.01.20 får ny mulighet sommeren 2020 til å søke om tillatelse til å delta i fangst for perioden 01.07.20 - 31.12.20.

Henvendelser om fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan sendes til Fiskeridirektoratet region Nord.

Gjør deg kjent med regelverket

Nytt for 2020 er at hver bedrift tildeles en egen garantert individuell kvote/avsetning. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet.

Vi minner om at fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter er en opplevelsesbasert aktivitet, og at for 2020 er det satt en gruppekvote på 13 tonn.

Det er ikke tillatt med lagring av krabbe som bedriften har fangstet selv og eventuell krabbe som bedriften har gått til innkjøp av - i samme samleteine.

Den enkelte bedrift/foretak er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk.

Oppdatert: 28.01.2020