Nyheter

Klargjøring om samfiske

20.04.2021

Fiskeridirektoratet har fått en del henvendelser om samfiske, og det er flere som ikke har fått med seg reglene for å kunne drive samfiske. Her kommer derfor en klargjøring av reglene.

Hurtighøring om ny blåkveitestart

20.04.2021

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.

Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?

19.04.2021

Bli med på webinar den 28.april kl. 09.00 og lytt til debatten om framtidens fiskerikontroll. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Usikkerhet i rømmingsstatistikken

16.04.2021

Vi har endret rutiner rundt publisering av rømmingstall. Det er nå kun tallene som akvakulturvirksomhetene selv melder inn som legges ut på våre nettsider. Nettsiden er også oppdatert med informasjon om datakvalitet og usikkerhet.

Vern av havet er mer enn bare verneområder

16.04.2021

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Lofotforskrifta er oppheva – fisket greit gjennomført

15.04.2021

Den lokale forskrifta som regulerer fisket i Lofoten vart oppheva ved midnatt mellom 15. og 16. april. I år har Fiskeridirektoratet hatt ein eigen kontrolloffensiv i torskefisket i nord og inspektørkorpset kan melde om at fisket har gått greit for seg.