Nyheter

Avklaring om utviklingstillatelser

18.01.2021

Fiskeridirektoratet har fattet vedtak om tilsagn om tre utviklingstillatelser til Grieg Seafood Rogaland AS for konseptet «Blue Farm».

Oppretting av torskekvoter

18.01.2021

Det er oppdaget en inkonsistens i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember. Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde.

Hvor mye mikroplast kommer fra slitasje på fiskeredskap?

15.01.2021

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Sintef funnet ut hvilke redskap som er mest utsatt for slitasje og estimert materialmengden som tilføres havet. Ikke overraskende er det redskapsdeler med hard bunnkontakt som er mest utsatt og som dermed avgir mest plastfragmenter.