Typografi

Konsekvent bruk av typografi er med på å skape gjenkjennelse og bygger opp en tydelig visuell identitet, som gir et enhetlig og pålitelig inntrykk.

Arial og Georgia er Fiskeridirektoratets primære profilfonter. De er lettlest å lese både på trykk og skjerm.

Kombinasjonen av fontene kan være Arial i overskrifter og Georgia i brødtekst, eller omvendt.

Georgia anbefales spesielt som brødtekst ved trykk, mens Arial anbefales som brødtekst på digitale flater.