Farger

Konsekvent og riktig fargebruk er viktig for at Fiskeridirektoratets profil er tydelig og gjenkjennelig i alle sammenhenger.

Vi må derfor passe på å bruke riktige fargekoder. For at en farge skal gjengis best mulig, må den i tillegg defineres i det fargekode-systemet som best svarer til mediet/flaten fargen skal brukes på.

Fiskeridirektoratets blåfarge
Fiskeridirektoratets blåfarge

Hovedfargen til Fiskeridirektoratet er mørkeblå. Den skal hovedsakelig brukes i 100% metning.

PMS: 2955
CMYK: C100 M60 Y10 K50
RGB: R20 G64 B107
HEX: #14406B  

CMYK
Vi bruker stort sett CMYK-farger når vi produserer merkantile varer og andre trykksaker.

PMS
PMS (Pantone Matching System) er en prefabrikkert farge som gir bedre kvalitetskontroll; vi oppnår identisk resultat uansett trykkeflate og trykkeri.

RGB og HEX
Skjermbaserte farger er spesifisert både i RGB og i heksadesimalfarger (HTML-farger).

Forskjellige medier har ulike fargemuligheter. Vi må derfor regne med et visst fargeavvik på ulike flater/medier.

Støttefarger

Fiskeridirektoratets støttefarger
Fiskeridirektoratets støttefarger

Støttefargene skal ikke være fremtredende. De skal supplere primærfargen mørkeblå og er spesielt tenkt til grafer og figurer, hvor stor kontrast er viktig for å skille objekter fra hverandre.

Raster av alle logofargene kan også brukes som støttefarger. De kan være i 10-100% av originalfargen.

FD lys blå

PMS: 2200
CMYK: C82 M0 Y25 K5
RGB: R35 G174 B180
HEX: #12AEB4

FD oransje

PMS: 158
CMYK: C0 M62 Y95 K0
RGB: R251 G123 B34
HEX: #FB7B22

FD grønn

PMS: 7489
CMYK: C56 M0 Y78 K5
RGB: R124 G189 B105
HEX: #7CBD69

FD lilla

PMS: 2096
CMYK: C75 M75 Y00 K0
RGB: R113 G69 B141
HEX: #71458D

FD gul

PMS: 116
CMYK: C0 M15 Y100 K0
RGB: R255 G205 B0
HEX: #FFCD00

FD rød

PMS: 193
CMYK: C3 M90 Y60 K10
RGB: R189 G43 B79
HEX: #BD2B4F

FD grå

PMS: Cool Grey 10
CMYK: C0 M0 Y0 K83
RGB: R77 G77 B77
HEX: #4D4D4D

Gullfarge

Ved spesielle anledninger kan logosymbolet framstå i gull. Da benyttes ikke simulert gullfarge, men gullfargede materialer, som for eksempel gullfolie, gullfarge, gullmaling, gulltråd til brodering eller liknende.

All bruk av gullfarget logosymbol skal godkjennes av kommunikasjonsstaben.