– På tide å modernisere

Ønsker å gi fiskermanntallet et kjønnsnøytralt navn. Fiskerregisteret er det nye forslaget.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

– Vi ønsker å endre navnet på Fiskermanntallet, og samtidig starte en modernisering av regelverket, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Fiskermanntallet er et register over fiskere i Norge som har fiske eller fangst som næring.

– Vårt forslag er å endre navnet til Fiskerregisteret, sier Bakke-Jensen.

Ble kontaktet av Norges Fiskarlag

– Vi ble kontaktet av Norges Fiskarlag om dette initiativet. Vi har helt klare fellesinteresser i at vi ønsker å gjøre fiskeri til en attraktiv næring, også for kvinner, sier Bakke-Jensen.

Det er 10 833 fiskere registret i manntallet. 457 av disse er kvinner.

– Ord betyr noe, og språk er makt. Dette er et språklig grep som inviterer flere inn til fiskeryrket. Derfor løfter vi nå dette initiativet, sier Bakke-Jensen.

Sender ballen til Stortinget

Det er Stortinget som til syvende og sist må godkjenne en lovendring, navnet er nemlig hjemlet i norsk lov.

– Dersom Fiskermanntallet skal få et tidsriktig navn, må det besluttes av våre folkevalgte. Vi mener dette er en riktig vei å gå, og tar derfor også dette med i vårt arbeid med å modernisere lov og regelverk, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 08.03.2022