Nyheiter

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor 2023

21.08.2023

Tradisjonen tru deltek Fiskeridirektoratet på Aqua Nor i Trondheim dette året også. Messa opnar tysdag 22. august og stenger dørene torsdag 24. kl. 17:00. Denne gongen vil vi fokusere på torskeoppdrett, nye krav til naturkartlegging og havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet på mange arenaer

10.08.2023

Fiskeridirektoratet vil vere aktivt til stades på fleire arenaer dei neste vekene. Vi skal delta på Arendalsuka i Arendal, på Aqua Nor i Trondheim og på Blue Fish Expo i Ålesund.

Fiskeridirektoratets årsrapport for 2022

16.03.2023

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. – Jeg anbefaler mange dypdykk i årsrapporten, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Tre leiarklynger i Fiskeridirektoratet

12.10.2022

Fiskeridirektoratet vil frå 1. november framstå i ny organisasjonsdrakt. Ei eiga lokaliseringspolitisk utgreiing som slår fast kor Fiskeridirektoratet sine einheiter skal ligge er no klar. Det skal opprettast tre leiarklynger i henholdsvis Bergen (hovudkontor), Bodø og Tromsø.