Nyheiter

Tre leiarklynger i Fiskeridirektoratet

12.10.2022

Fiskeridirektoratet vil frå 1. november framstå i ny organisasjonsdrakt. Ei eiga lokaliseringspolitisk utgreiing som slår fast kor Fiskeridirektoratet sine einheiter skal ligge er no klar. Det skal opprettast tre leiarklynger i henholdsvis Bergen (hovudkontor), Bodø og Tromsø.

Fiskeridirektoratets program under Arendalsuka

12.08.2022

Seminar om Oslofjorden, dåp av båten M/S Fjorgyn og politikere som konkurrerer i kampen mot forsøpling står på programmet på Fiskeridirektoratets båt under Arendalsuka. Vi ligger til kai ved Gamle Tollbodkai.

MS Fjorgyn snart klar for viktig jobb

27.05.2022

I midten av mai var Fiskeridirektoratets nye båt MS Fjorgyn ferdig utrusta ved verftet Oma Båtbyggeri As på Stord, og er no i gang med testing før fartøyet formelt blir overlevert. Etter nokre månader med testing skal MS Fjorgyn inn i ordinær operativ og viktig teneste for landet.

Fiskeridirektoratets årsrapport for 2021

16.03.2022

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. Fiskeridirektoratets forvaltningsområder for havressurs, akvakultur og marin arealforvaltning m.m., er nøye beskrevet.

Velger funksjonsorganisering

22.02.2022

Fiskeridirektoratet skal organiseres etter funksjoner. Det har fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen besluttet.