Nyheiter

MS Fjorgyn snart klar for viktig jobb

27.05.2022

I midten av mai var Fiskeridirektoratets nye båt MS Fjorgyn ferdig utrusta ved verftet Oma Båtbyggeri As på Stord, og er no i gang med testing før fartøyet formelt blir overlevert. Etter nokre månader med testing skal MS Fjorgyn inn i ordinær operativ og viktig teneste for landet.

Fiskeridirektoratets årsrapport for 2021

16.03.2022

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. Fiskeridirektoratets forvaltningsområder for havressurs, akvakultur og marin arealforvaltning m.m., er nøye beskrevet.

Data til nytte for hele samfunnet

23.06.2021

Fiskeridirektoratet har ansvar for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og det marine miljøet. Derfor må vi ha gode data om aktiviteten til fiskere, fiskekjøpere, oppdrettere og turistfiskebedrifter. Men en del data kan brukes til mer enn forvaltning, og vi har et ambisiøst mål om at de skal brukes av mange flere.

Årsrapporten for 2020 er klar

19.03.2021

– I det store og hele har Fiskeridirektoratet utført vårt samfunnsoppdrag på en god måte i 2020. Vi fremmer lønnsom og verdiskapende næringsvirksomhet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, skriver fiskeridirektør Per Sandberg i årsrapportens innledning.

Min side har fått nytt design

18.02.2021

I forrige uke fikk Fiskeridirektoratets Min side nytt design. Løsningen har fått et mer moderne utseende der det er lettere for brukerne å finne fram.