Sindre Schjønning Ødegård

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: operativ avdeling

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, åpen gruppe, tang/tare, hummer, kreps, taskekrabbe, teiner, dispensasjon for transport av fisk og kjøp av fisk, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, tips om ulovligheter, elektronisk rapportering (ERS), kystfiskeappen, ruser, garn, pelagisk, fredningstid og fritidsfiske

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen