Silje-Kristin Jensen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: operativ avdeling

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Miljøundersøkelser, B-undersøkelser, alternativ overvåkning, miljøtokt, miljøpåvirkning i henhold til avlusninger, avlusning, legemidler, lakselus, marin forsøpling, tipsløsning, akvakultur - oppdrett, MOM, kobber.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen