Eli Haugland

E-post:

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Arbeider i turnus ved norsk FMC. Overvåker inngang av posisjonsmeldinger og elektronisk fangstdagbok, tar imot og kvalitetssikrer kvotekontrollmeldinger, havnestatskontrollmeldinger, innmelding av rømt oppdrettsfisk og andre innmeldinger per fax. Bemanner Fiskeridirektoratets tips- og beredskapstelefon, samt forespørsler fra utenlandske FMCer, kystvakt og næringsutøvere.