Anders Østreim

E-post:

Avdeling: norsk FMC i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Leder Norsk FMC. Norsk FMC har ansvaret for satellittsporing av fiskefartøy, ta imot og overvåke innsending av elektroniske og manuelle fangst- og aktivitetsrapportering og håndtere havnestatsrapportering for norske fartøy og utenlandske fiskefartøy når disse lander i utenlandsk / norsk havn. Norsk FMC bemanner også direktoratets tips-og beredskapstelefon.