Anders Aasebø Pedersen

E-post:

Avdeling: norsk FMC i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Arbeider i turnus ved Norsk FMC. Overvåker inngang av posisjonsmeldinger og elektronisk fangstdagbok, tar imot og kvalitetssikrer kvotekontrollmeldinger, havnestatskontrollmeldinger, innmelding av rømt oppdrettsfisk og andre innmeldinger per fax. Bemanner Fiskeridirektoratet Tips- og beredskapstelefon, samt forespørsler fra utenlandske FMCer, kystvakt og næringsutøvere.