Elin B. Hopland

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

statistikkrapportering til internasjonale organisasjoner, kvalitetssikring av sluttseddeldata, ansvar for etablering av nye koder og vedlikehold av diverse kodelister brukt i landings- og sluttseddelregisteret og fiskesortskoder brukt i akvakulturregisteret, generelle interne og eksterne henvendelser, arbeid mot salgslag, fangststatistikk, omregningsfaktorer