Dagfinn Lilleng

E-post:

Avdeling/seksjon: Utviklingsseksjonen i Ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seleksjon i fiskeredskaper, tekniske reguleringer, koordinator for seismikk, olje/fisk, kystnære fiskeridata og praktisk fiskeri, trål, snurrevad, fiskeforsøk og redskapsutvikling, teknisk regelverk, sameksistens fisk- olje, vindkraft, seismikk,