Kristian Landmark Skaar

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
redskapsopprydding, praktiske fiskerirelaterte problemstillinger, reketrål, kreps, fiskeri og seismikk, marin forsøpling, fiskeforsøk og redskapsutvikling (trål, teiner etc), teknisk regelverk (utøvelsesforskrifta etc), olje og gass vs fiskeriinteresser, saksbehandling