Agny Laukeland Bygnes

E-post:

Avdeling: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Erstatningsordningen for norske fiskere, internasjonale forskningstokt i norske farvann, sameksistens fiske-olje, vindkraft, seismikk, forskningstillatelser