utviklingsseksjonen

Ledes av Anne Marie Abotnes. Seksjonens ansatte deltar blant annet i arbeider med forvaltningsplaner for norske havområder, konkurrerende bruk av havet, areal- og verneplaner og i utviklingen av mer effektive og miljøvennlige fangstredskap. Den leder også forskningstokt og opprydning av tapte redskap.


Navn
Agny Laukeland Bygnes
Anne Marie Abotnes
Bård Aarbakke
Dagfinn Lilleng
Gjermund Langedal
Gunnstein Bakke
Hermann Magnus Hagen Pettersen
Hilde Sofie Berg
Kristian Landmark Skaar
Modulf Overvik
Thorbjørn Thorvik

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet