Alejandro Chambi Maldonado

E-post:

Avdeling: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av sei sør for 62° N, reker sør for 62° N, kolmule, hav- og kystbrisling, vassild, kvotekontroll (kontroll over andre lands fiske i norsk fiskerijuridiksjon), ukestatistikk, bunnfisk ved Island, reker nord, brosme/lange og dyphavsarter, kolmuleforhandlinger, stortingsmelding om fiskeriavtaler, lisensiering av utenlandske fartøy (2p)