Jakob Eirik Lothe

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fiskarmanntalet, blad A og B, innmelding/utmelding garantikassen, diverse administrativt arbeid