Anne Kjos Veim

E-post:

Telefonnummer: 468 12 471

Stilling: konstituert direktør

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder arbeidet ved seksjonen, som har følgende hovedarbeidsområder: konkurrerende bruk av havet, problemstillinger innen miljø/klima, ansvarlig fiske, utvikling av nye verktøy for forvaltning, økosystembasert fiskeriforvaltning, tilskuddsordningen, sameksistens fisk- olje, vindkraft, seismikk, forvaltningsplaner for havområdene

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen