Ressursavdelingen

Ledes av Anne Kjos Veim (konstituert direktør). Avdelingens ansatte regulerer og kontrollerer fiskeriene, og de arbeider i skjæringspunktet mellom næringsutvikling og miljøvern for at fiskeriene skal gi mat og inntekter også i fremtiden. Avdelingen deltar også i forhandlinger med andre land, særlig er Russland og EU viktige samarbeidspartnere for Norge. Den representerer også Norge i internasjonale fiskeriorganisasjoner.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet