Gudrun Egge

E-post:

Avdeling: kontrollseksjonen i region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling - ressurskontroll og overtredelsesgebyr, etterfølgende kontroller, regional kontaktperson Toll/Skatt/Fisk-samarbeidet. Dispensasjon for transport av fisk, dispensjasjon ved kjøp av fisk, saksbehandling kontrollrapporter, overtredelsesgebyr havressurs, inndragning havressurs, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, omsetningskontroller, anmeldelser