Magne Sumstad

E-post:

Avdeling: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fartøysaker, manntall, blad A og B, merkeregisteret, ervervstillatele, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), deltakeradgang, åpen gruppe, ungdomsfiskeordning, nybåtordning, overføring av kvote, kondemnering,