Eli Merete Hagen

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, henvendelser om taretråling, hummer, kystfiskapp, dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk. leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, turistfiske

faggruppe utbytte
faggruppe datafangst og analyse