Anastasia Henriksen

E-post:

Avdeling: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Fiskeriforvaltning, fartøysaker, fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, not, trål, snurrevad, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), leppefisk, sel/kobbe, kystfiskekvoten, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, tildeling av deltakeradganger, føring i registrene, seismikk og vitenskapelige undersøkelser nord for 67 gr N, sameksistens fiske- olje, vindkraft, seismikk