Jan Brødreskift

E-post:

Avdeling: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

kvitfisk, pelagisk, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, kystfiskekvoten, dispensajon kjøp av fisk, turistfiske