Glenn Lee McMaster

E-post:

Avdeling: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

kontroll av hvitfisk, pelagisk, leppefisk, hummer, sjøkreps, krabbe (taske), redskap, dispensasjon kjøp av fisk, turistfiske, utbyttegruppe, NORK-representant, SURK