Didrik Vartdal

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, akvakultur - oppdrett, NYTEK, settefisk, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, visningstillatelser, undervisningstillatelser, lakselus, slaktemerder, driftsplaner, miljøundersøkelser, MOM, IK akvakultur, feilplassering anlegg, brønnbåter, tilsyn vare- og tjenesteleverandører akvakultur, akvakultur, oppdrett andre arter (torsk, kveite, røye), oppdrett alger (tare), havbrukstilsyn region Midt - driftplan, miljø og vannforvaltning