Magnus Torvik

E-post:

Avdeling: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Leppefisk/rensefisk (akvakultur), rømming av fisk, erfaringsbase, akvakultur, oppdrett, legemiddel, lakselus, driftsplaner