Elin Økland

E-post:

Avdeling: tilsyns- og miljøseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver: